............ยินดีต้อนรับเข้าสู๋เว็บไซต์ใหม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย.........

ผู้บริหารโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
เชื่อมโยงหน่วยงาน
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.207.240.35
Online อยู่ : 1
วันนี้ 95
เมื่อวานนี้ 84
เดือนนี้ 179
ปีนี้ 179
รวมทั้งหมด 179
Record: 95 (21.01.2020)
( Counter 21-01-2020 )
รายละเอียดข้อมูลโรงเรียน (แสดงรายโรงเรียน)
รายละเอียดโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ที่ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ Link
1 67012001 เพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
2 67012002 วิทยานุกูลนารี ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
3 67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์
4 67012005 เนินพิทยาคม บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์
5 67012006 เพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์
6 67012007 พัชรพิทยาคม นาป่า เมืองเพชรบูรณ์
7 67012010 ชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน
8 67012011 ดงขุยวิทยาคม ดงขุย ชนแดน
9 67012012 วังโป่งพิทยาคม ท้ายดง วังโป่ง
10 67012013 วังโป่งศึกษา วังโป่ง วังโป่ง
11 67022001 หล่มสักวิทยาคม หล่มสัก หล่มสัก
12 67022002 ติ้ววิทยาคม บ้านติ้ว หล่มสัก
13 67022003 ผาเมืองวิทยาคม หนองไขว่ หล่มสัก
14 67022004 เมืองกลางวิทยาคม บ้านกลาง หล่มสัก
15 67022005 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ท่าอิบุญ หล่มสัก
16 67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ น้ำชุน หล่มสัก
17 67022007 ผาแดงวิทยาคม ปากช่อง หล่มสัก
18 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า
19 67022009 เมืองราดวิทยาคม นาซำ หล่มเก่า
20 67022010 น้ำหนาววิทยาคม น้ำหนาว น้ำหนาว
21 67022011 แคมป์สนวิทยาคม แคมป์สน เขาค้อ
22 67022012 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ เขาค้อ เขาค้อ
23 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ ท่าโรง วิเชียรบุรี
24 67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี
25 67032003 น้ำร้อนวิทยาคม น้ำร้อน วิเชียรบุรี
26 67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี
27 67032005 โคกปรงวิทยาคม โคกปรง วิเชียรบุรี
28 67032006 วังใหญ่วิทยาคม วังใหญ่ วิเชียรบุรี
29 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ สระกรวด ศรีเทพ
30 67032008 เมืองศรีเทพ ศรีเทพ ศรีเทพ
31 67032009 นาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ
32 67032010 หนองไผ่ หนองไผ่ หนองไผ่
33 67032011 เพชรละครวิทยา เพชรละคร หนองไผ่
34 67032012 นาเฉลียงพิทยาคม นาเฉลียง หนองไผ่
35 67032013 ท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่
36 67032014 บึงสามพันวิทยาคม ซับสมอทอด บึงสามพัน
37 67032015 วังพิกุลพิทยาคม วังพิกุล บึงสามพัน
38 67032016 ซับบอนวิทยาคม กันจุ บึงสามพัน
39 67032017 ศรีมงคลวิทยาคม ศรีมงคล บึงสามพัน
ข้อมูลจาก : https://data.bopp-obec.info