............ยินดีต้อนรับเข้าสู๋เว็บไซต์ใหม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย.........

ผู้บริหารโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
เชื่อมโยงหน่วยงาน
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.207.240.35
Online อยู่ : 1
วันนี้ 85
เมื่อวานนี้ 84
เดือนนี้ 169
ปีนี้ 169
รวมทั้งหมด 169
Record: 85 (21.01.2020)
( Counter 21-01-2020 )
ข้อมูลสำหรับติดต่อสถานศึกษา
ข้อมูลสำหรับติดต่อโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เบอร์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
1 67012001 เพชรพิทยาคม นายชัยชาญ ปัญญาพวก 081-3792319 056-711453 056-722208
2 67012002 วิทยานุกูลนารี นายอธิภัทร พรชัย 081-9733533 056-711454 056-720954
3 67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ 081-6047995 056-564488 056-564489
4 67012005 เนินพิทยาคม นายมนตรี สำเภา 081-4744990 056-752289 056-752290
5 67012006 เพชรบูรณ์วิทยา นายจุลินทร์ น้ำค้าง 082-2280869 056-751149 056-751149
6 67012007 พัชรพิทยาคม นายวัชรินทร์ ดีดาร์ 081-8864228 056-740177 056-740176
7 67012010 ชนแดนวิทยาคม นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ 086-2088686 056-761262 056-761261
8 67012011 ดงขุยวิทยาคม นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ 089-7748558 056-769011 056-769251
9 67012012 วังโป่งพิทยาคม นายคำภาสน์ บุญเติม 087-8434808 056-569252 056-569252
10 67012013 วังโป่งศึกษา นายศรีทวน ยุ่นแก้ว 092-5264269 056-758213 056-758213
11 67022001 หล่มสักวิทยาคม นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ 087-2067655 056-701755 056-701140
12 67022002 ติ้ววิทยาคม นายธนัญชัย พรหมภักดี 081-7852800 056-756311 056-756312
13 67022003 ผาเมืองวิทยาคม นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช 089-7088053 056-912095 056-912094
14 67022004 เมืองกลางวิทยาคม นายไพโรจน์ ทองเพ็ง 093-2672430 056-910212 056-910212
15 67022005 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายบุญแล แซสันเทียะ 090-6905728 056-718131 056-718131
16 67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นายจงรัก เกตแค 081-9724354 056-824544 056-824300
17 67022007 ผาแดงวิทยาคม นายสิทธิโชค ทองโครต 086-1994471 056-710747 056-710747
18 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ 081-9730852 056-709283 056-709584
19 67022009 เมืองราดวิทยาคม นายเสรี เปรมปรีดิ์ 081-9628907 056-917476 056-917476
20 67022010 น้ำหนาววิทยาคม นายสุนทร ระดมสุข 081-2801175 056-779027 056-779100
21 67022011 แคมป์สนวิทยาคม นายบัญญัติ ปิงโสภา 081-9620177 056-750334 056-750334
22 67022012 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ นายพีระวัตร จันทกูล 084-8204073 056-728062 056-728062
23 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ นายประทิน เหลืองทอง 083-8735167 056-792132 056-792132
24 67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ นายฐิติพงษ์ ตรีศร 081-0331261 056-792781 056-792782
25 67032003 น้ำร้อนวิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น 081-5323932 056-713947 056-713947
26 67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม ว่าที่ ร.ต.สมจิตร รอดเรือง 097-9247906 056-713944 056-713944
27 67032005 โคกปรงวิทยาคม นายไกรโรจน์ สิงห์สถิตย์ 084-5403583 056-926692 056-926692
28 67032006 วังใหญ่วิทยาคม นายวรจักร มั่นคง 089-8394015 056-713990 056-713990
29 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ น.ส.อุบลพรรณ บุญมาก 081-8293399 056-799333 056-799333
30 67032008 เมืองศรีเทพ นายประทีป โตมะนิตย์ 081-8514428 056-784072 056-784071
31 67032009 นาสนุ่นวิทยาคม นายศุภโชค เข่งแก้ว 089-8392206 056-920633 056-920633
32 67032010 หนองไผ่ นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ 081-7857801 056-781622 056-781623
33 67032011 เพชรละครวิทยา นายสุวรรณชัย พรหมศร 088-2824496 056-927133 056-927132
34 67032012 นาเฉลียงพิทยาคม นายพัชริน ภู่ชัย 087-8482838 056-789222 056-789222
35 67032013 ท่าด้วงพิทยาคม ว่าที่พันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน 083-2119929 082-769097
36 67032014 บึงสามพันวิทยาคม นายสุพจน์ ประไพเพชร 081-8883701 056-731263 056-731894
37 67032015 วังพิกุลพิทยาคม นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ 089-7484959 056-757018 056-757019
38 67032016 ซับบอนวิทยาคม นางสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร 089-9587439 056-928659 056-928659
39 67032017 ศรีมงคลวิทยาคม นายไพชยา พิมพ์สารี 083-3562863 056-928286 056-928286
แจ้งปรับปรุงข้อมูลที่ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์